Επιστροφή παραγγελίας:

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν(π.χ. συσκευασία, απόδειξη λιανικής πώλησης κ.τ.λ). Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τη φόρμα με τις πληροφορίες παραγγελίας-προϊόντος προκειμένου να λάβετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π). Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε Α.Ε.Ε.Π και μέσω e-mail αλλά και τηλεφωνικά καλώντας  στο 2103002307, Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00. Προσοχή, χωρίς Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.


Ευθύνη: 

Το www. e-list.gr,  δεν ευθύνεται για ελαττώματα των προϊόντων και ζημιά από την αιτία αυτή, για τα οποία μόνος υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής – προμηθευτής τους.

Σε κάθε περίπτωση παραλαβής από τον αγοραστή ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν οι παρακάτω όροι :

To προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο κατάστημα του  www. e-list.gr   εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του,με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του καθώς και με το παραστατικό αγοράς του.

Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη η οποία προκλήθηκε κατόπιν κακής χρήσεως του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κτλ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος, το www. e-list.gr μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών ή αναγραφόμενης τιμής ή να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς στον πελάτη.

Σε περιπτώσεις επιστροφής των προϊόντων,το κατάστημα www. e-list.gr είτε θα προβαίνει σε επιστροφή  χρημάτων είτε κατόπιν συνεννόησης με τον  εκάστοτε αγοραστή θα  πιστώνει το ακριβές ποσό στην αμέσως επόμενη παραγγελία.

Για την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα www. e-list.gr,  είναι απαραίτητη από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία  χρησιμεύουν κυρίως για λόγους ασφαλείας.

Η εταιρεία με την επωνυμία e-list και το  www.e-list.gr,e-shop, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση των στοιχείων σας.

Το www.e-list.gr, e-shop με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρούμενης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει.


Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα εξής: 


Ονοματεπώνυμο :

Αριθμός τηλεφώνου :

Διεύθυνση :

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου :

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται ακόμη :

Α.Φ.Μ :

Δ.Ο.Υ :

Επωνυμία :

Επαγγελματική Δραστηριότητα :


Αντιμετώπιση Παραπόνων:


Για όποια πληροφορία η παράπονο υπάρχει παρακαλώ να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο  2103002307, ή στο email (info@e-list.gr) και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.